30% zľava

Akcia. 30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy.

Aktuality OVS

Poruchy a odstávky

19.01.2024
Dolný Kubín, ul. Generála Svobodu

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.01.2024 t.j. v piatok vykonávať opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, ul. Generála Svobodu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

09.05.2024
Vyšný Kubín

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 16.01.2024 t.j. v utorok vykonávať opravu verejného vodovodu vo Vyšnom Kubíne, časť od pohostinstva smerom na Leštiny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.