Ceny vodného a stočného na rok 2024

1,19145672 (€/m³)

Prepočet s DPH

0,0012 (€/m³)

Prepočet s DPH

  • Položka menu

  • Položka menu

  • Položka menu

  • Položka menu

Aktuality OVS

OVS - Svetovy den vody

Svetový deň vody

Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca, je každoročným podujatím OSN …
OVS - pripojmesa kampan

Pripojte sa do kampane i vy

Krátky popis kampane …
Certifikát Bisnode

Bisnode

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. vďaka finančnej stabilite, spoľahlivosti, dôveryhodnosti …
OVS - namestovo new

Elektronická faktúra

Možnosť zasielania faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd v elektronickej …

Plánované a neplánované odstávky

19.01.2024
Dolný Kubín, ul. Generála Svobodu

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.01.2024 t.j. v piatok vykonávať opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, ul. Generála Svobodu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

09.05.2024
Vyšný Kubín

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 16.01.2024 t.j. v utorok vykonávať opravu verejného vodovodu vo Vyšnom Kubíne, časť od pohostinstva smerom na Leštiny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.